014 42 88 42

Kapelweg 149
2300 Turnhout
Belgie
.
Hulplijnen
Alcohol: www.hoeveelisteveel.be
Anti-aggregantia en anti-coagulantia - praktische aanbevelingen: www.uzgent.be/...c91e
Allergie: www.astma-en-allergiekoepel.be
Antigifcentrum: www.antigifcentrum.be
Astma: www.astma-en-allergiekoepel.be
Chemotherapie: www.macmillan.org.uk/Cancer...regimen.aspx
Diabetes: www.diabetes.org.uk
Dopinglijn: www.dopinglijn.be
Druglijn: www.druglijn.be
Drugs: www.hoeveelisteveel.be
Drugs (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid): drugs.wibv-isp.be
Geneesmiddelen in het verkeer: www.geneesmiddeleninhetverkeer.nl
Geneesmiddelen en kinderen (FAGG): www.geneesmiddelenenkinderen.be
Gezondheid en wetenschap (toegankrlijke info voor patiƫnten) (CEBAM): www.gezondheidenwetenschap.be
Gezondheid (allerlei ziektebeelden): www.healthtalkonline.org
HIV: www.levenmethiv.be
Hooikoorts: www.pollen-info.be
Huidkanker: www.euromelanoma.org/belgium/
Huidziekten: www.huidziekten.nl
Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG): www.itg.be
Kanker: www.kanker.be
Kind en gezin: www.kindengezin.be
Leven met psoriasis: www.levenmetpsoriasis.be
Liga chronisch inflammatoire bindweefselziekten: www.cibliga.be
Medische consumenteninfo: www.consumed.be
Nieuwe geneesmiddelen (NL): www.medicijnbalans.nl
Nucleair risico: www.nucleairrisico.be
Palliatieve zorg: www.zorg-en-gezondheid.be (rubriek zorgaanbod > palliatieve zorg)
Psychische problemen: www.geestelijkgezondvlaanderen.be
Reisgeneeskunde: www.itg.be/itg/Gen...L=N
Reizigersinfo Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be
SEL (Vlaamse Samenwerkingsinitiatieven Eerste Lijnsgezondheidszorg): www.vlaamsesels.be
Tabakstop: www.tabakstop.be
Trombosedienst: www.trombosedienst-leiden.nl
Vaccinaties (Vacciweb): www.vacciweb.be
Vaccinaties (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid): www.vaccinatieweek.be
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw: www.vad.be
Vlaamse reumaliga: www.reumaliga.be
Vlaamse vereniging van Bechterewpatiƫnten: www.spondylitis.be
Voeding in zwangerschap: www.uzleuven.be/nl/voeding-tijdens-zwangerschap/voeding-tijdens-zwangerschap
Voedingsaanbevelingen Hoge Gezondheidsraad 2009: http://www.health.belgium.be/.../19066661.pdf
Voedingsatlas: www.voedingsatlas.be
Weet wat je eet: www.goedgeweten.be
Zorgtrajecten: www.zorgtraject.be
Zelfdoding: www.zorg-en-gezondheid.be (rubriek ziektes en daarna klikken op zelfdoding)